Aangifte van de vennootschapsbelasting (Ven.B.)

Vennootschappen, verenigingen, instellingen en inrichtingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten hun aangifte één keer per jaar indienen.

Voor de personenbelasting valt het normale belastbare tijdperk samen met het jaar dat voorafgaat aan het jaar dat verwijst naar het aanslagjaar. Voor de vennootschapsbelasting is dat niet altijd het geval.

Het belastbare tijdperk valt samen met:

  • het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als er geen boekhouding is, of als de boekhouding volgens het burgerlijk jaar wordt gehouden
  • het boekjaar – wat ook de duur is – dat afgesloten werd tijdens het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als de boekhouding niet werd afgesloten op 31 december
  • het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als dit boekjaar – van minder of meer dan 12 maanden – wordt beëindigd op 31 december

Zo is het aanslagjaar X ook van toepassing voor de winst van de boekjaren die werden afgesloten tijdens het voorgaande jaar.

De aangifte moet elektronisch ingevuld worden via de toepassing Biztax.

Meer informatie over de belastingaangifte voor vennootschappen op de website van de FOD Financiën.