Inkomsten onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De winsten van een vennootschap zijn belastbaar, maar het begrip 'fiscale winst' verschilt van 'boekhoudkundige winst'.

De boekhoudkundige winst vormt de basis voor de berekening van het belastbaar inkomen. Toch zijn de volgende zaken hierbij belangrijk:

 • Bepaalde winsten zijn vrijgesteld.
 • Bepaalde kosten die het boekhoudkundige resultaat hebben bezwaard, zijn fiscaal niet aftrekbaar.
 • Fiscaal aanvaarde afschrijvingen stemmen niet noodzakelijk overeen met boekhoudkundige afschrijvingen.
 • Activa kunnen ondergewaardeerd en passiva overgewaardeerd zijn.

Er bestaan ook verschillen door de specifieke belastingaftrek. Om van de boekhoudkundige tot de fiscale nettowinst te komen, moet rekening gehouden worden met de volgende wijzigingen en aftrekmogelijkheden:

 • de optelling van belaste reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde winsten
 • het indelen van de winsten naargelang ze van Belgische of van buitenlandse oorsprong zijn
 • de aftrek van niet-belastbare bestanddelen (vrijgestelde giften, vrijstelling voor personeel bijkomende kmo, …)
 • de aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI)
 • de aftrek voor octrooi-inkomsten
 • de aftrek van risicokapitaal (notionele interesten)
 • de aftrek van vroegere verliezen
 • de investeringsaftrek
 • de aftrek van de stock van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal

De nettowinst die zo wordt bepaald, is gezamenlijk belastbaar.

Meer informatie over de berekening van de vennootschapsbelasting vindt u op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten