Belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI/Ven.)

Buitenlandse vennootschappen, verenigingen en instellingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan de belasting voor niet-inwoners vennootschappen als:

  • zij zijn opgericht onder een andere juridische vorm, die vergelijkbaar is met die van een Belgische vennootschap
  • hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer niet in België gevestigd is en zij bovendien:
    o opbrengsten hebben uit onroerende goederen in België

o inkomsten hebben uit roerende kapitalen en goederen

o winst verkrijgen die is opgebracht door bemiddeling van een of meerdere Belgische inrichtingen
o winst verkrijgen die niet is opgebracht door bemiddeling van een Belgische inrichting

De belasting wordt alleen geïnd op inkomsten die opgebracht of verkregen zijn in België. Ze wordt berekend volgens dezelfde regels als de vennootschapsbelasting (Ven.B.).

Meer informatie op de website van de FOD Financiën.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten