Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Met het systeem van voorafgaande beslissingen (ruling) kunnen belastingplichtigen en kandidaat-investeerders een voorafgaande beslissing vragen over de toepassing van de fiscale wet (vooral op het vlak van investeringen).

Een voorafgaande beslissing kan worden omschreven als een juridische handeling die de administratie bindt ten opzichte van de belastingplichtige. Ze is in principe vijf jaar geldig .

De aanvraag om een voorafgaande beslissing wordt schriftelijk gericht aan de Dienst Voorafgaande beslissingen van de FOD Financiën. De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • de identiteit van de aanvragen en, in voorkomend geval, de betrokken partijen en derden
  • een beschrijving van de activiteiten van de aanvrager
  • een volledige beschrijving van de bijzondere toestand of handeling
  • een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing betrekking moet hebben

Meer informatie vindt u op de site van de Dienst Voorafgaande beslissingen: www.ruling.be.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten