Voorafbetalingen

Ondernemingen moeten voorafbetalingen doen, op straffe van een belastingverhoging. Vennootschappen zijn niet onderworpen aan een belastingverhoging, berekend op basis van de verminderde tarieven, die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren sinds de oprichting.

Om te weten hoe u voorafbetalingen moet doen kunt u de website van de FOD Financiën raadplegen.