Aangifte van nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, moeten de wettelijke erfgenamen (benoemd door de wet) en de legatarissen (aangeduid door een testament) van de overledene een aangifte van nalatenschap indienen.

De fiscale wet legt deze verplichting op om de administratie in staat te stellen de successierechten te innen.

Een vrijstelling kan worden verleend wanneer de overleden persoon geen onroerende goederen nalaat in zijn nalatenschap en geen successierechten verschuldigd zijn.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten