Gevolgen van de Brexit voor België

Sinds 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk niet alleen de Europese Unie (EU), maar ook de interne markt en de douane-unie verlaten.

Na de kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk over het voornemen om de EU te verlaten, gingen onderhandelingen van start met het oog op een overeenkomst voor een zo soepel mogelijke terugtrekking uit de EU. De EU en de Britse regering bereikten uiteindelijk een ontwerpakkoord over de terugtrekking, dat de Europese Raad op 25 november 2018 bekrachtigde.

Dit ontwerpakkoord gaat over het beheer van de gevolgen van de Brexit, waaronder:

  • de rechten van de burgers
  • de Ierse grens
  • de financiële regeling
  • het bestuur en de overgangsperiode

De voorwaarden van de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU werden afzonderlijk van het terugtrekkingsakkoord gevalideerd. Ze waren het onderwerp van een gezamenlijke politieke verklaring, die de basis vormt voor het toekomstige partnerschap.