Werk en werkvergunning

De Europese richtlijn 2005/36/EG regelt uw mobiliteit binnen de Europese Unie (EU) en de erkenning van uw beroepskwalificaties door de verschillende lidstaten.

Het systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties blijft in werking tot en met 31 januari 2020.

Na die datum hangt alles af van een eventuele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie

de website van de FOD Werkgelegenheid