Sociale zekerheid en Volksgezondheid

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie (EU) verplaatsen, valt momenteel onder specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt. Deze personen:

  • zijn steeds onderworpen aan de wetgeving van één land en betalen dus enkel sociale premies of bijdragen in dat land
  • hebben dezelfde rechten en plichten als de onderdanen van het land waarin ze verzekerd zijn
  • ontvangen uitkeringen die rekening houden met voorgaande periodes waarin ze in andere landen verzekerd waren, werkten of woonden (samentelling van tijdvakken)
  • ontvangen, indien zij recht hebben op een uitkering van één land, over het algemeen ook een uitkering als zij in een ander land wonen (exporteerbaarheid)

Deze principes en regels gelden ook voor Britten die in België werken of wonen, althans tot het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten.

Hoe de socialezekerheidsregeling nadien zal verlopen, zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. We bevinden ons momenteel in de overgangsperiode. Deze periode van beperkte duur werd overeengekomen in het terugtrekkingsakkoord en zal ten minste tot 31 december 2020 duren. Tot die datum zal er niets veranderen voor burgers, consumenten, bedrijven, investeerders, studenten en onderzoekers, zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie:

Bezoek de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, de geldigheid van de regelgeving, reizen met geneesmiddelen en bestellingen van producten uit het Verenigd Koninkrijk.