Verblijf

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. We bevinden ons momenteel in de overgangsperiode. Deze periode van beperkte duur werd overeengekomen in het terugtrekkingsakkoord en zal ten minste tot 31 december 2020 duren. Tot die datum zal er niets veranderen voor burgers, consumenten, bedrijven, investeerders, studenten en onderzoekers, zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk.


Meer informatie