Werkgelegenheid en -vergunning

De Europese richtlijn 2005/36/EG regelt uw mobiliteit binnen de Europese Unie (EU) en de erkenning van uw beroepskwalificaties door de verschillende lidstaten.

Het systeem van wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties blijft in werking tot wanneer de verlenging van de artikel-50-procedure afloopt.

Na die datum hangt alles af van een eventuele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie

de website van de FOD Werkgelegenheid