Detachering

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie (EU) verplaatsen, valt momenteel onder specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU-burgers beschermt. Europese burgers zijn hierdoor steeds onderworpen aan de wetgeving van één land en betalen dus enkel sociale premies of bijdragen in dat land.

Deze principes en regels gelden ook voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken of wonen, althans tot het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten, dus tot wanneer de verlenging van de artikel-50-procedure afloopt.

Hoe de socialezekerheidsregeling nadien zal verlopen, zal afhangen van het eventuele akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. We bevinden ons momenteel in de overgangsperiode. Deze periode van beperkte duur werd overeengekomen in het terugtrekkingsakkoord en zal ten minste tot 31 december 2020 duren. Tot die datum zal er niets veranderen voor burgers, consumenten, bedrijven, investeerders, studenten en onderzoekers, zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk.