Caroline Gennez

Caroline Gennez

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Bevoegdheden

  • Ontwikkelingssamenwerking: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
  • Ontwikkelingssamenwerking: Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
  • Grootstedenbeleid: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie