U bent hier

Huldenberg

Huldenberg, streek van de Vlaams-Brabantse tafeldruif

Huldenberg is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. Ze ligt tussen Leuven en Brussel aan de taalgrens en bestaat uit de deelgemeenten Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode. Een bekende inwoner van Huldenberg is poolreiziger en Unicef-ambassadeur Dixie Dansercour.

Natuurreservaat 'Doode Bemde'

Huldenberg is een paradijs voor mountainbikers, fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. In deelgemeente Loonbeek bevindt zich het natuurgebied 'De Doode Bemde'. 'Doode' slaat op het ongeschikt zijn van de gronden voor landbouwers. 'Bemde' betekent vochtig grasland.

Het gebied omvat 220 ha en strekt zich uit aan weerszijden van de sterk meanderende rivier de Dijle. De rivier treedt nog regelmatig buiten haar oevers. Dit zorgt voor een grote verscheidenheid aan biotopen. Zo is het een belangrijke broedplaats voor inlandse vogels en ligt het op de route van de trekvogels.

Huldenberg heeft ook een klein natuurgebied, genaamd De Kronkel. De milieudienst van de gemeente beheert dit gebied.  Het is 1,4 ha groot en ligt tussen twee armen van de Ijse.  De gemeente wil een gevarieerd gebied ontwikkelen dat op een kleine oppervlakte verschillende biotopen bij mekaar brengt. Naast natuurontwikkeling heeft De Kronkel ook een educatieve functie. Daarom werd er een natuurleerpad aangelegd dat halt houdt bij de interessantste plekjes. 

Huldenbergs erfgoed en beschermde monumenten

Het centrum van Huldenberg telt heel wat beschermde monumenten. De O.-L.-Vrouwekerk is een gotische driebeukige kerk in witte zandsteen. In de gevel van de zuidelijke zijkoor bevindt zich één van de oudste en mooiste zonnewijzers van de streek. Hij dateert uit 1764 en is zichtbaar vanaf het plein. De pastorie is een bakstenen renaissancegebouw.

De Sint-Rochuskapel van Huldenberg is dan weer een laatbarok bouwwerk. Andere beschermde monumenten zijn de Molen van Huldenberg en het grondig verbouwde Kasteel van Huldenberg (omgebouwd tot Vlaamse renaissancestijl).

Op het gemeenteplein bevindt zich het Bronmonument bij de vrijheidsboom en het gemeentehuis. Het oude gedeelte hiervan heeft een statige neobarokke voorgevel.

Erfgoed in Loonbeek en Sint-Agatha-Rode

In Loonbeek staat de gotische Sint-Antoniuskerk. Ze werd gebouwd als kapel van de Heren van Loonbeek. Ook Loonbeek heeft een eigen kasteel en molen zoals Huldenberg zelf.

Sint-Agatha-Rode heeft een beschermde dorpskern. U vindt er de gotische Sint-Agathakerk, een oude pastorij en ook een vrijheidsboom, een Oosterse plataan uit 1830.

In de onmiddellijke omgeving bevindt zich het Grootbroek, een uitgestrekt beschermd landschap met beemden, laagveen, moerassen, vijvers en houtkanten. Hier vindt u nog waterplanten die elders al decennialang zijn verdwenen. Ook voor vogelkenners is het Grootbroek een paradijs.

Traditie en milieu

Een oude traditie wil dat er bij de geboorte van elk kindje een 'geboorteboom' geplant wordt. De jonge boom groeit dan samen met de nieuwe inwoner op. Spijtig genoeg raakte met de afname van het volksgeloof ook de geboorteboomtraditie op de achtergrond. Om ze in ere te herstellen, maar ook om de aanwezigheid van streekeigen bomen in de bebouwde kom te verhogen, biedt het gemeentebestuur aan de ouders van alle borelingen gratis een boom aan. Zij kunnen kiezen tussen een eik, es, linde of beuk.

Vlaams-Brabantse tafeldruif en Huldenbergse feesten

De Vlaams-Brabantse tafeldruif wordt in de streek van Huldenberg geteeld in verwarmde serres. Deze tafeldruif omvat verschillende traditionele druivenrassen en is een beschermd streekproduct.

De Vlaams-Brabantse tafeldruif staat centraal op de 'Huldenbergse feesten'. Dit drie dagen durende feest in het eerste weekend van oktober heeft een rijk gevuld programma. Er zijn doorlopend tentoonstellingen, markten, optredens en andere animatie.

   

Adres

Gemeenteplein 1-2
3040 HULDENBERG
Telefoon: 
02 686 61 65