U bent hier

Olen

Olen en zijn pot met drie oren

De gemeente Olen, gelegen tussen Herentals, Kasterlee, Geel en Westerlo, is vooral bekend voor zijn legende van de pot met de drie oren. Zo was er in de gemeente een herberg waar men goed bier verkocht. Ook Keizer Karel kwam er zijn pint drinken als hij van de jacht terugkwam. Hij hield zijn paard stil voor de herberg, bestelde en de waardin bracht een pot schuimend bier. Maar omdat zij de pot bij het oor vasthad, kon Keizer Karel 'm niet aannemen. Daarom zei hij dat ze er tegen het jaar daarop een moest kopen met twee oren. Dat bleek ook niet zo'n succes, want toen hij het jaar later terugkwam, kwam de waardin buiten met het bier, maar had ze de pot met haar twee handen vast. Dus zei de keizer dat ze het volgende jaar maar een exemplaar met drie oren moest kopen. Zo gezegd zo gedaan en het jaar daarna bracht de waardin een pot bier met drie oren naar buiten. Spijtig genoeg had ze het derde oor naar zich toe gericht en moest Keizer Karel onder de pot door naar het derde oor reiken.

Op het dorpsplein van Olen staat sinds 1978 de pottenfontein die verwijst naar deze legende. Ook de 'driekantige boeren' op het plein verwijzen naar de legende van de Olense boeren die de kerk wilden verplaatsten omdat ze niet in het midden van het dorp stond.

Ongeschonden dorpsplein

Het dorpsplein van Olen is één van de fraaiste en merkwaardigste van de Kempen, omdat het zijn karakteristieke vorm en uitzicht tot op heden bewaard heeft. In de 19de eeuw heeft het gemeentebestuur ervoor gezorgd dat het dorpsplein ongeschonden bleef.

Tijdens de 20ste eeuw vonden er enkele ingrijpende veranderingen plaats: de oude dorpsschool voor het gemeentehuis verdween in 1936 en in de jaren ’50 werden ook enkele oude herbergen afgebroken; de herberg uit de legende bestaat nog wel.

Brieven aan Boudewijn

Dat de Olenaars iets met vorsten hebben, dat is wel duidelijk. Ook Walter van de Broeck, auteur van de 'Groenten uit Balen' is afkomstig uit dit Kempense dorp. Hij werd vooral bekend door de roman 'Brief aan Boudewijn' waarin hij de toenmalige Belgische koning fictief een rondleiding gaf door zijn eigen huis, leven en omgeving, en de vorst zo een beeld schetste van Vlaanderen en meer bepaald van de Kempen.

De reizende molen

Vlakbij de sluizen op het Albertkanaal staat de Buulmolen. De allereerste vermelding van deze molen dateert al van 1362. In 1744 brandde de molen helemaal af, maar in het najaar begon men al met de heropbouw. In 1936 werd de molen helemaal gedemonteerd en overgebracht naar Antwerpen om plaats te maken voor het Albertkanaal. Ook daar bleef hij niet staan: hij schoof eerst een 400-tal meter op bij de uitbouw van de haven, werd dan weer gedemonteerd en keerde ten slotte terug naar Olen in 2003.

   

Adres

Gemeentelijke administratie
Dorp 1
2250 OLEN
Telefoon: 
014 26 31 11