Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

info@decroo.fed.be
  • Beleidsorganen en Secretariaat van de vice-eersteminister en minister Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
  • Financietoren - Kruidtuinlaan 50/61
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02 792 99 00
Fax
  • 02 792 99 01