Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Adres

Beleidsorganen en Secretariaat van de vice-eersteminister en minister Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Financietoren - Kruidtuinlaan 50/61
1000 Brussel
Telefoon: 
02 792 99 00
Fax: 
02 792 99 01