Johan Van Overtveldt

Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

info@kcfin.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
  • Wetstraat 12
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02 574 80 00