Johan Van Overtveldt

Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Adres

Beleidscel en Secretariaat van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Wetstraat 12
1000 Brussel
Telefoon: 
02 574 80 00