Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
  • Financietoren - Kruidtuinlaan 50/175
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02 528 69 00