Philippe De Backer

Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Adres

Beleidscel en Secretariaat van de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Financietoren - Kruidtuinlaan 50/155
1000 Brussel
Telefoon: 
02 528 65 89