Nathalie Muylle

Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

info@muylle.fed.be
  • Beleidsorganen en Secretariaat van de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
  • Hertogstraat 61
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02 233 51 11
Fax
  • 02 233 51 29