Nathalie Muylle

Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Adres

Beleidsorganen en Secretariaat van de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
Hertogstraat 61
1000 Brussel
Telefoon: 
02 233 51 11
Fax: 
02 233 51 29