Krediet, leningen en hypothecaire leningen in andere EU-landen