FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

Adres

WTC III, Simon Bolivarlaan 30/9
1000 Brussel
Telefoon: 
02 212 96 00
Fax: 
02 212 96 99