Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid.

Wanneer een arbeidsrelatie onduidelijk is, beslist de Commissie over de aard ervan. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd.

Geïnteresseerde personen kunnen een aanvraag indienen bij de Commissie via een standaardformulier.

De Commissie zal vervolgens het dossier onderzoeken, een uitspraak doen en de uitspraak aan de aanvrager(s) bezorgen.

In de Commissie zetelen vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Er is een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.