Georges Gilkinet

Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

info@gilkinet.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
  • FINTO- Kruidtuinlaan 50 - 5de verdieping (vanaf april 2021 : 10de verdieping)
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02/238.28.00