Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister

info@michel.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
  • Karmelietenstraat 15 - 5de verdieping
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02/501.03.27