Nicole de Moor

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

  • Beleidscel en secretariaat van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  • Lambermontstraat 2
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • +32 2 572 02 00