Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

info@desutter.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
  • FINTO- Kruidtuinlaan 50 - 8de verdieping (voorlopig); 10de (vanaf januari 2021) en helft van 11de (vanaf maart 2021)
  • 1000 Brussel