Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

info.mahdi@mahdi.fed.be
  • Beleidscel en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
  • Lambermontstraat 2
  • 1000 Brussel
Telefoon
  • 02/572 02 00