Zuhal Demir

Adres

Beleidscel en Secretariaat van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Koning Albert II-Laan 33 bus 1
1030 Brussel
Telefoon: 
02 574 85 00