Biodiversiteit en bedrijven

Biodiversiteit verwijst naar alle dieren en planten, hun habitat en hun genen. Zij voorziet de samenleving van een reeks ecosysteemdiensten die essentieel zijn voor de menselijke activiteiten, zoals voedsel, zoet water, bestuiving of bescherming tegen overstromingen.

De biodiversiteit gaat evenwel achteruit. Nu de bevolking en de consumptie wereldwijd blijven toenemen, verdwijnt de biodiversiteit aan een ongezien tempo. Dit verlies aan biodiversiteit heeft belangrijke sociale en economische gevolgen, inclusief voor de levensvatbaarheid van de bedrijven.

Het behoud van de biodiversiteit is een grote uitdaging die ons allemaal aangaat. Veel bedrijven zijn zich nog niet ten volle bewust van hun afhankelijkheid van en hun impact op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Toch zijn alle activiteitensectoren hierbij betrokken. Deze impact en afhankelijkheid moeten in de volledige waardeketen geïdentificeerd en geëvalueerd worden om zo de meest efficiënte instrumenten af te bakenen om die te beperken.

Biodiversiteit en het behoud van biodiversiteit kunnen ook kansen bieden voor bedrijven: nieuwe producten en processen, toegang tot biologische en genetische hulpbronnen, het creëren van nieuwe groene banen ... Ten slotte kunnen burgers door verantwoorde consumptiekeuzes ook bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit.


Meer informatie:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten