Efficiëntie van energiebronnen

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u informatie over het energiebeleid in ons land. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de ontwikkeling van een interfederaal Energiepact en een geïntegreerd nationaal klimaat- en energieplan
  • de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt
  • de maatregelen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen
  • de afbouw van het gebruik van kernenergie
  • de maatregelen die op federaal niveau worden genomen voor de realisatie van de energietransitie
  • het beschermen van de energieconsument
  • internationale samenwerking
  • verder overleg tussen de Federale overheid en de Gewesten

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten