Circulaire economie

Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun gebruik te waarborgen. Circulaire economie staat in dit opzicht lijnrecht tegenover de lineaire economie, die producten en grondstoffen afdankt op het einde van hun economische levenscyclus.

De circulaire economie bevordert:

  • het onderhoud, de herstelling en het hergebruik van producten
  • een aangepast ontwerp van de producten met het oog op het volledige of gedeeltelijke hergebruik ervan aan het einde van de levenscyclus
  • de vervaardiging van nieuwe producten op basis van afgedankte onderdelen, bestanddelen of producten
  • de recyclage van grondstoffen en industrieel, landbouwkundig of huishoudelijk afval
  • een efficiënt gebruik van grondstoffen in de productie- en verbruiksfasen.

Vanuit het perspectief van een circulaire economie kunnen verschillende innoverende economische modellen overwogen worden:

  • innoverende verhuursystemen
  • systemen voor het delen en collectief gebruiken van producten en uitrustingen
  • systeem waarbij de consument de dienst die wordt geleverd door een product koopt eerder dan het product zelf

De omzetting van onze economie van een lineair naar een circulair model maakt besparingen mogelijk, zorgt voor een efficiënter gebruik van de hulpbronnen, genereert tewerkstelling en vermindert de impact van de productie en het verbruik op het leefmilieu.

Circulaire economie in Vlaanderen
Circulaire economie in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Circulaire economie in Wallonië (fr)


Meer informatie:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten