Functionaliteitseconomie

De functionaliteitseconomie vervangt de verkoop van een goed door de verkoop van een dienst die dezelfde functies vervult als het goed. Ze is gebaseerd op de gebruikswaarde van een product en niet op het bezit van het product. Het product blijft immers eigendom van de fabrikant, en het is het gebruik ervan dat aan de klant wordt gefactureerd. De relatie tussen de leverancier en de klant strekt zich aldus uit gedurende de gehele gebruiksperiode van het goed en niet langer enkel tijdens de verkooptransactie.

Deze nieuwe vorm van consumptie kan de marktpositie van een bedrijf versterken, bevordert het behoud van lokale werkgelegenheid en verlengt de gebruiksduur van een product. Door het gebruik van materiële middelen te optimaliseren, draagt de functionaliteitseconomie bij tot een duurzamere economie.

Meer informatie:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten