Samenwerkende economie en deeleconomie

De definitie van het concept van samenwerkende economie werd nog niet goedgekeurd of internationaal erkend. De definitie ervan evolueert samen met de deeleconomie zelf, gaande van de vrijwillige en gedeelde verstrekking van middelen tot een nieuw consumptiemodel onder burgers, begeleid door een bedrijf dat aanvragers en leveranciers verbindt.

Volgens de Franse Wikipedia-pagina is de samenwerkende economie een menselijke activiteit die erop gericht is gezamenlijke waarde te creëren en die berust op nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Ze berust op een eerder horizontale dan verticale organisatie, het delen van goederen, ruimten en instrumenten (gebruik boven bezit), het verbinden van burgers in netwerken of gemeenschappen, doorgaans met onlineplatformen als doorgeefluik (met uitzondering van modellen zoals netwerken voor wederzijdse kennisuitwisseling).

De samenwerkende economie biedt nieuwe mogelijkheden voor consumenten en ondernemers. Consumenten kunnen hun voordeel halen uit de samenwerkende economie in de vorm van nieuwe diensten, een ruimer aanbod en interessantere prijzen. Deze consumptiekeuze kan al dan niet worden gemotiveerd door ethische of ecologische overwegingen.

De samenwerkende economie kan een grotere verdeling van de activa en een beter gebruik van hulpbronnen bevorderen, wat kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling.


Meer informatie op de website van de FOD Economie

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten