Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben. Het is een proces van continue verbetering waarbinnen ondernemingen op vrijwillige, systematische en consistente wijze sociale, ecologische en economische kwesties in hun globaal bedrijfsbeheer integreren.

In het kader van MVO wordt het bedrijf niet alleen vanuit een economisch oogpunt beoordeeld, maar ook vanuit maatschappelijk en ecologisch oogpunt. De nauwe samenwerking met de stakeholders van de onderneming maakt integraal deel uit van dit proces.

MVO is gebaseerd op een reeks instrumenten - normen, standaarden, labels - waarmee de realiteit van deze praktijken en hun toegevoegde waarde kan worden meten en de effecten voor zowel het bedrijf als de maatschappij kunnen worden gemaximaliseerd.

MVO 2.0 is een recenter concept dat ook wel "Creatie van gedeelde waarde" of "Creating Shared Value" wordt genoemd.

Meer informatie op de website van de FOD Economie

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten