Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling is een hefboom voor innovatie en een kans om ons economisch model te herzien om de duurzaamheid van onze samenlevingen, onze planeet en onze economie te waarborgen.

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (en) werd door 195 staten, waaronder België, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015. In deze Agenda worden 17 doelstellingen naar voren geschoven die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling weerspiegelen: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De opvolging en verwezenlijking van deze 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling in België is een taak van de verschillende overheidsinstanties.

In België is duurzame ontwikkeling een bevoegdheid van de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten. Voor de verwezenlijking van een duurzaam ontwikkelingsbeleid kunnen we steunen op:

Meer informatie:

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten