U bent hier

Internationale gegevens

De Wereldhandelsorganisatie of World Trade Organization (WTO) is een intergouvernementele organisatie met supranationale eigenschappen. Het is de enige internationale organisatie die zich bezig houdt met de regels voor de handel tussen verschillende naties op mondiaal vlak. Ze wil zo de internationale handel bevorderen. Deze regels (WTO-overeenkomsten) zijn ondertekend door alle naties die deel uitmaken van de WTO.

De WTO is een onderhandelingsforum, een plaats waar de naties hun handelsconflicten proberen op te lossen. Hieruit vloeide de liberalisering van de markt voort. Maar in sommige gevallen zal de WTO zich kanten tegen het opheffen van handelsbarrières om bijvoorbeeld consumenten te  beschermen of ziekteverspreiding te vermijden.

Op de website van de WTO (en) vindt u naast nieuwsberichten en uitleg over haar huidige activiteiten verschillende subportaalsites:
• 'Trade Topics Gateway': u kunt hier de overeenkomsten die het WTO gesloten heeft op het vlak van goederen, diensten, intellectuele eigendom en andere domeinen raadplegen.
• 'Resources Gateway': u vindt hier meer informatie over het WTO en haar overeenkomsten onder de vorm van statistieken, onderzoeksresultaten, publicaties …
• 'Documents Gateway': u kunt hier de officiële documenten van raden, comités, werkgroepen … inkijken.
• 'Community/Forums': dit gedeelte is bedoeld voor de media, ngo's en het grote publiek. Zij kunnen hier hun mening geven over de WTO, haar activiteiten en het handelssysteem.

Meer informatie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vindt u op:
• de website van de Nationale Bank van België
• de website van de World Trade Organization (WTO)