Consumentenbescherming

Meer informatie betreffende consumentenbescherming is beschikbaar op de website van de FOD Economie.