Schuldenlast

Op de website van de FOD Economie gaat een rubriek dieper in op het thema schuldenlast. Hier vindt u niet alleen de reglementering op dat vlak maar ook publicaties en andere nuttige links.

U vindt er meer bepaald informatie over: