Huwelijksbureaus

'Elke activiteit waarbij tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen worden geregeld die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden.' Dat zijn volgens de wet de activiteiten van huwelijksbureaus. Huwelijksbureaus en ontmoetingsclubs zijn dus onderworpen aan wettelijke verplichtingen.