Reiscontracten

Als reiziger hebt u niet alleen rechten maar ook plichten. In de wet zijn verschillende maatregelen opgenomen om de consument te beschermen. Vooral de contracten van reisorganisatoren en tussenpersonen zijn aan regels onderworpen.
Voor meer informatie over reiscontracten raadpleegt u het best de site van de FOD Economie en de Belgische reglementering van de reisovereenkomsten.

Rechten van luchtpassagiers

Als u te maken hebt gekregen met een annulatie, een instapweigering of een ernstige vertraging van uw vlucht, raadpleeg dan Verordening 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004. Deze verordening wil gemeenschappelijke regels opstellen over compensaties en bijstand aan luchtreizigers. De verordening erkent de rechten van luchtreizigers in de volgende situaties:

  • instapweigering (overboeking),
  • annulatie van de vlucht,
  • vertraging van de vlucht.

De verordening is van toepassing op passagiers van regelmatige en niet-regelmatige vluchten vanaf een luchthaven in een lidstaat of vanuit een derde land naar een lidstaat, voor zover het een communautaire luchtvaartmaatschappij betreft.

U vindt eveneens informatie over de rechten van de passagiers en over de bijstand aan passagiers met beperkte mobiliteit op de website van de FOD Mobiliteit.

Timesharing

Timesharing is voor veel mensen een verleidelijke vakantieformule. Ze houdt het midden tussen eigenaarschap en huur. Timesharing is een systeem waarmee men het gebruik van toeristische complexen wenst te optimaliseren.
Maar de wijze waarop timesharing aan de man wordt gebracht, is vaak agressief, of in de contracten ontbreekt gedetailleerde informatie.

Bij geschillen

De Geschillencommissie Reizen is bevoegd om reisgeschillen te beslechten, behalve bij lichamelijke schade.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten