Garantie

Wat voorziet de wettelijke garantie?

  • een garantietermijn van twee jaar voor elk gebrek aan een roerend goed
  • voor tweedehandsgoederen kan er een kortere termijn overeengekomen worden, met een minimum van een jaar

Wettelijke garantie en commerciële garantie

De wettelijke garantie staat volledig los van de commerciële garantie die bij het goed gegeven wordt. De verkoper kan de consument deze wettelijke garantie niet ontzeggen door tegengestelde contractuele bedingen.

Commerciële garanties zijn facultatief. Ze moeten duidelijk en verstaanbaar zijn en een grotere bescherming bieden (duur, inhoud, geografisch gebied ...).

Wat gebeurt er na de wettelijke garantie van twee jaar?

Als de termijn van twee jaar is verlopen, wordt het bestaande regime van de verborgen gebreken toegepast. De klant kan nog aanspraak maken op een prijsvermindering of een ontbinding van de koop vragen, maar hij moet kunnen bewijzen dat er een gebrek bestond op het ogenblik van de verkoop.


Op de website van de FOD Economie vindt u meer informatie over garanties en regeling van geschillen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten