Handelspraktijken

Het maakt niet uit of u nu consument of handelaar bent: u geniet van bepaalde rechten, maar u moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen, meer bepaald als het gaat over de prijsaanduidingen en prijsverminderingen, openingsuren, uitverkopen of koopjes (solden), herroepingstermijnen, geschillen en klachten, enzovoort.

De handelspraktijken worden geregeld door het Wetboek van economisch recht. U vindt meer informatie over handelspraktijken op de website van de FOD Economie, en meer bepaald over: