Intellectueel eigendom

Wilt u een monopolie op de productie en verkoop van een nieuw product? Dan moet u het product en zijn beschrijvende elementen registreren. Maar opgelet: niet alles kan worden beschermd, en wat kan worden beschermd is niet noodzakelijk het voorwerp van een registratie.

Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, kwekersrechten, auteursrechten, tekeningen, modellen en merken garanderen hun titularissen een tijdelijke en territoriaal beperkte, exclusieve exploitatie van hun intellectuele eigendom. Een dergelijk monopolie stimuleert innovaties die onontbeerlijk zijn voor de economische groei, maar kan wel ingaan tegen het recht van vrije mededinging, dat onmisbaar is voor de vrijemarkteconomie .

Daarom worden intellectuele eigendomsrechten alleen onder welbepaalde voorwaarden en voor een beperkte duur verleend.

Uitvoerige informatie over intellectuele eigendom vindt u op de website van de FOD Economie.