Esthetische producten

Cosmetica

De website van de FOD Volksgezondheid geeft een uitgebreide definitie van 'cosmetica' en informeert over de verschillende aspecten ervan en dit zowel voor de consumenten, de gezondheidsberoepen als de cosmeticabedrijven.

Deze rubriek gaat dieper in op de samenstelling, de etikettering en de ongewenste bijwerkingen van cosmetica.

Er wordt bijzonder aandacht besteed aan tijdelijke hennatatoeages. Zwarte henna kan immers allergische reacties veroorzaken. Het Antigifcentrum heeft het op zijn website ook over de gevaren van tatoeages met zwarte henna.

Piercings en tatoeages

Tatoeëerders en piercers zijn verantwoordelijk voor hun handelingen. Ze moeten erover waken dat de gezondheid van hun klanten niet in gevaar wordt gebracht.

Alle tatoeëerders en piercers moeten een verklaring van hun activiteiten aangeven bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voortaan zal iedereen die het beroep van tatoeëerder of piercer wil uitoefenen moeten worden erkend. Hiertoe dienen zij het bewijs te leveren dat zij een specifieke opleiding hebben gevolgd die erkend is door de FOD Volksgezondheid. Deze opleiding bevat theoretische en praktische lessen over de hygiënische regels.

Meer informatie over tatoeages en piercings vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Zonnecentra

Zonnen onder de zonnebank is niet zonder gevaar. Daarom bestaat er een specifieke wetgeving voor zonnecentra. De overheid wil de consument bewust maken van de risico’s die verbonden zijn aan het zonnen. Meer informatie over zonnecentra, de regels voor de uitbating van zonnecentra en de daarmee verbonden sancties vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.