Terugroeping en verkoopsverbod

Centraal Meldpunt

De producenten en distributeurs brengen het Centraal Meldpunt voor producten onmiddellijk op de hoogte als ze te weten komen dat ze producten of diensten op de markt gebracht hebben die niet voldoen aan de veiligheidsnormen en dus een risico inhouden voor de consument.

Ook consumenten, werkgevers en overheden die te maken krijgen met producten en diensten die niet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoen en/of de gezondheid van de gebruikers zouden kunnen schaden, kunnen een klacht neerleggen bij het Centraal Meldpunt.

Meer informatie over de terugroeping van een product en het Centraal Meldpunt vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Europees waarschuwingssysteem

Safety Gate (Rapex) werd in 1984 opgestart om gezondheidsrisico's te voorkomen en de veiligheid van de consument te verbeteren via snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten.
De nationale autoriteiten van elke lidstaat waarschuwen de Commissie wanneer zij gevaarlijke producten (uitgezonderd voedingsmiddelen, farmaceutische producten en medisch materiaal) op de markt ontdekken. De andere landen van de Europese Unie worden hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens kunnen ze beslissen om een bepaald artikel van de markt te weren, terug te roepen of uit de handel te nemen. Berichten in de media kunnen ervoor zorgen dat de consument hierover geïnformeerd wordt.

Europees marktbewakingssysteem

European market surveillance system (ICSMS) wil via internet productinformatie, zowel van gevaarlijke als niet-gevaarlijke producten, ter beschikking stellen en uitwisselen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten