Sectorale reglementering

Deze rubriek biedt een overzicht van de voorschriften die nodig zijn om het economische leven te reguleren. Het wettelijke kader van marktregulering verzekert een harmonieuze werking van de markt.

Marktregulering omvat in het bijzonder de handelsreglementering (handelspraktijken, prijzen, mededinging, …), de controle over goederen (herkomst, vergunningen …),  en de activiteiten van instellingen die belast zijn met accreditering, normalisering, controle ...

De sectoren van de industrie en de goederen worden hier ook besproken, maar hiervoor moet u het deel Economie – Handel en Verbruik – Handelspraktijken aanklikken. Daar kunt u de info lezen over de reglementering over de prijzen, de openingsuren van de handelszaken ...