De oorsprong van goederen

Het begrip 'oorsprong van goederen' heeft in essentie betrekking op het land waar het vervaardigd is. Dit begrip is essentieel voor de douanetechnische behandeling van goederen.

Oorsprong van goederen

Vergunningen

In deze rubriek vindt u informatie over de nodige vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van producten uit bepaalde sectoren.

Vergunningen

Tariefschorsingen

Tariefschorsingen vormen een uitzondering op de normale douanesituatie waarbij douanerechten worden betaald bij de invoer in de Europese Unie (EU) van goederen uit derde landen. De normaliter verschuldigde rechten worden dus ofwel geheel ofwel gedeeltelijk geschorst.

U vindt er een lijst met de omschrijving van de goederen waarvoor een schorsing van het douanerecht in de EU van toepassing is: micro-elektronica, chemische- en landbouwproducten Deze lijsten worden elke zes maanden aangepast.

Tariefcontingenten

Tariefcontingenten vormen een uitzondering op de normale douanesituatie waarbij douanerechten moeten worden betaald op de invoer in de EU van goederen uit derde landen. Tijdens de geldigheidsduur van de maatregel worden de normaliter verschuldigde rechten op ingevoerde goederen ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk geschorst voor een bepaalde hoeveelheid in functie van de beschikbare Europese productie. Zodra het tariefcontingent uitgeput is, moeten de douanerechten worden terugbetaald.

Antidumping - antisubsidie

Bij de invoer van bepaalde goederen tegen dumpingprijzen (lager dan de normale marktprijs of gesubsidieerd door derde landen) kan een bedrijfstak van de gemeenschap klacht indienen bij de Europese Unie tegen de invoer van een specifiek product dat afkomstig is uit een bepaald aantal derde landen.

Antidumping - antisubsidie

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten