Industrie

Metrologie

De metrologie (de wetenschap van het meten in brede zin) zorgt ervoor dat de metingen in het economisch verkeer correct worden uitgevoerd. Dat doet ze door tussenbeide te komen op het vlak van de fundamentele metrologie en van de wettelijke metrologie.

De afdeling Metrologie van de FOD Economie volgt de internationale metrologische activiteiten op en voert internationaal vergelijkende metingen uit. Ze speelt ook een rol in het kader van de goedkeuring en de controle van de automatische kansspelen.

Chemische producten

REACH

(Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals)

De REACH-verordening verplicht de industrie om alle nieuwe of bestaande chemische stoffen te laten registreren bij het nieuwe bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (EACS). Voor bepaalde gebruiken van gevaarlijke chemische stoffen zal bovendien een toelatingsaanvraag moeten worden ingediend. Andere gebruiksdoeleinden zullen uitgesloten worden.

Producten en diensten

BELAC

Belac is het Belgische accreditatiesysteem van producten en diensten.

De economische structuren moeten vertrouwen opwekken dat de producten en diensten conform de geldende specificaties zijn.

Het is essentieel het vertrouwen te versterken van zowel de economische actoren als van de overheden belast met de marktcontrole, ten aanzien van de documenten uitgegeven door de instellingen die de conformiteit evalueren (laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen). Deze documenten worden zo echte technische paspoorten voor een product of een dienst.

Kwaliteit van de bouw

Dankzij de pagina’s over de kwaliteit van de bouw op de website van de FOD Economie vindt u informatie over de reglementering op het gebied van de erkenning van aannemers van werken. Ook vindt u hier een zoekinstrument waarmee u op basis van verschillende criteria in de databank van de erkende aannemers kunt zoeken. Bouwprofessionals vinden hier praktische inlichtingen en kunnen hier de formulieren downloaden die zij moeten indienen om een erkenning aan te vragen.

Algemeen reglement over springstoffen

Het fabriceren, opslaan, bezitten, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen is onderworpen aan regels. Springstoffen moeten aan strenge veiligheidsnormen beantwoorden, ongeacht of ze voor industriële of militaire doeleinden worden gebruikt.

Op de website van de FOD Economie vindt u alle informatie over springstoffen en feestvuurwerk.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten