Boekhoudkundige verplichtingen

Alle ondernemingen moeten een boekhouding voeren. Er zijn twee grote categorieën van ondernemingen:

  • de kmo's, die een volledige dubbele boekhouding moeten voeren, maar voor een verkort schema kunnen kiezen
  • de grote ondernemingen, die hun jaarrekening volgens het volledige schema moeten indienen

De boekhoudkundige documenten, en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden, moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

Meer info over financiële en boekhoudkundige reglementeringen op de website van de FOD Economie.

Meer info over jaarrekeningen op de website van de Nationale Bank van België.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten